martes, 4 de junio de 2013

TAREFA INTERDISCIPLINAR "ENERXÍAS"Materias : COÑECEMENTO E LINGUA GALEGA
COMPETENCIAS TRABALLADAS: DIXITAL, LINGÜÍSTICA, SOCIAL
CONTIDOS:
1. TIPOS de enerxía
-Lectura do tema "As fontes de enerxía"
- Conceptos clave sobre a enerxía.
- Multimedia interactivo: A Enerxía
- Fontes de enerxía
- Formas de enerxíaTAREFA:
-          Abrir un documento con OpenOffice Writer e poñer como título."Conceptos clave sobre a enerxía".
-          Escribiron unha definición clara e sinxela para cada un dos seguintes termos: 1) Enerxía   2) Fonte de enerxía   3) Enerxía renovable   4) Enerxía non renovable   5) Enerxía alternativa   6) Enerxía limpa   7) Enerxía fósil   8) Enerxía nuclear  9) Efecto invernadoiro.
-          Buscaron información en Internet sobre os seguintes tipos de enerxía
1.- Por grupos elixir UNHA destas fontes de enerxía:
. Solar térmica
. Solar fotovoltaica
. Eólica
. Hidráulica
. Xeotérmica
. Mariña.
2) Deseñar un esquema para a elaboración do traballo:
. Que é
. Como funciona
. Vantaxes
. Inconvintes
3) Escribir a información textual necesaria nun documento de texto. Consultaron as seguintes webs:
. Enerxías alternativas.Libros vivos de S.M.
4) Recompilar imaxes en Wikipedia ou Google.
5) Elaborar UN POSTER coa ferramenta da web 2.o “GLOGSTER”
1) Por grupos, accederon á web de Glogster.
2)Non tiveron que rexistrarse. Utilizaron as credenciais do usuario xenérico do seu curso.
3) Creación dun  poster o "glog" utilizando unha das plantillas que ofrece a web.
5) Rechear o modelo con textos, imáxenes e un vídeo de Youtube.
6) Copiar a dirección de acceso ao glogedu e envíala ao titor.
6) Unha vez rematada o Poster subilo ao Blog do proxecto.
7) Utilizaron o poster para impartir unha conferencia aos seus compañeiros/ás de Primaria na biblioteca de centro.
No hay comentarios:

Publicar un comentario