Ir al contenido principal

Entradas

Mostrando entradas de junio, 2013

TAREFA INTERDISCIPLINAR "ENERXÍAS"

Materias : COÑECEMENTO E LINGUA GALEGA COMPETENCIAS TRABALLADAS: DIXITAL, LINGÜÍSTICA, SOCIAL CONTIDOS: 1. TIPOS de enerxía -Lectura do tema "As fontes de enerxía" - Conceptos clave sobre a enerxía. - Multimedia interactivo: A Enerxía - Fontes de enerxía - Formas de enerxía TAREFA: -           Abrir un documento con OpenOffice Writer e poñer como título."Conceptos clave sobre a enerxía". -           Escribiron unha definición clara e sinxela para cada un dos seguintes termos: 1) Enerxía  ‐  2) Fonte de enerxía  ‐  3) Enerxía renovable  ‐  4) Enerxía non renovable  ‐  5) Enerxía alternativa  ‐  6) Enerxía limpa  ‐  7) Enerxía fósil  ‐  8) Enerxía nuclear  ‐  9) Efecto invernadoiro. -           Buscaron información en Internet sobre os seguintes tipos de enerxía 1.- Por grupos elixir UNHA destas fontes de enerxía: . Solar térmica . Solar fotovoltaica . Eólica . Hidráulica . Xeotérmica . Mariña. 2) Deseñar un esqu

O LIBRO VIAXEIRO: HORTO ECOLÓXICO

O alumnado deste curso centrou a súa actividade medioambiental no HORTO ESCOLAR, xunto cos alumnos/as de 2º de EP, sementaron e fixeron o seguimento no diario do horto escolar.  A profesora foi a encargada de facer fotos do horto a medida que ían cambiando as fases das plantas (xerminación, flores, froitos,…) e das labores que se ían facendo. No mes de xuño elaborarán un álbum na materia de Educación Plástica e Visual con papel reciclado e adornado con follas secas, terra, debuxos que fagan entre todos e pegaran as fotos do horto escolar 2012-13. Ademais estes alumnos/as traballaron co “O LIBRO VIAXEIRO” no que : - Tiveron que elixir unha hortaliza das que están plantadas no horto escolar e completar todos os cadros coa información que se lle pedía. - Escribir toda a información que souberan ou atoparan como cando se sembra, coidados que necesita…un debuxo da hortaliza, pegar unha semente desa hortaliza e suxeitala moi ben porque o libro viaxou moito. - Copia